1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری
غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری ارجمند
غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری ارجمند ارجمند  

غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری

کد کتاب 143050

کتاب غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری

تعداد صفحه
304
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری

دارای 2% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند