1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. خانواده درمانی/ زوج درمانی
  5. کاربست زوج درمانی هیجان مدار
کاربست زوج درمانی هیجان مدار ارجمند
کاربست زوج درمانی هیجان مدار ارجمند ارجمند  

کاربست زوج درمانی هیجان مدار

کد کتاب 143039

کتاب کاربست زوج درمانی هیجان مدار

تعداد صفحه
368
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کاربست زوج درمانی هیجان مدار

دارای 2% تخفیف