1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. شناخت و هیجان از کارکرد طبیعی تا اختلال
شناخت و هیجان از کارکرد طبیعی تا اختلال ارجمند
شناخت و هیجان از کارکرد طبیعی تا اختلال ارجمند ارجمند  

شناخت و هیجان از کارکرد طبیعی تا اختلال

کد کتاب 143026

کتاب شناخت و هیجان از کارکرد طبیعی تا اختلال

تعداد صفحه
544
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید شناخت و هیجان از کارکرد طبیعی تا اختلال

دارای 2% تخفیف  

کتاب شناخت و هیجان از کارکرد طبیعی تا اختلال