1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. سیاست و سیاست گذاری در سلامت راهنمای پرستاران
سیاست و سیاست گذاری در سلامت راهنمای پرستاران جامعه نگر
سیاست و سیاست گذاری در سلامت راهنمای پرستاران جامعه نگر جامعه نگر  

سیاست و سیاست گذاری در سلامت راهنمای پرستاران

کد کتاب 142983

کتاب سیاست و سیاست گذاری در سلامت راهنمای پرستاران

تعداد صفحه
402
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید سیاست و سیاست گذاری در سلامت راهنمای پرستاران

دارای 10% تخفیف  

کتاب سیاست و سیاست گذاری در سلامت راهنمای پرستاران

 ترجمه کتاب Health Policy and politics: a nurse;s guide, 6th. ed, 2019

 منطبق با سرفصل دروس سیاست گذاری در سلامت دانشجویان پرستاری

 مناسب برای دست اندارکاران حوزه سلامت

کتاب سیاست و سیاست گذاری در سلامت راهنمای پرستاران

فصل 1: اطلاع رسانی در مورد سیاست های عمومی:نقشی مهم برای پرستاران دارای پروانه کار رسمی

فصل 2: تنظیم دستور کار: چه چیزی مدنظر سیاست گذار قرار میگیرد؟

فصل 3: واکنش دولت: قانون گذاری سیاست ها:بازی گردن

فصل 4: پاسخ دولت: آیین نامه ها و قوانین

فصل 5: طراحی خط مشی عمومی

فصل 6: اجرای خط مشی

فصل 7: ارزیابی برنامه اجتماعی و خط مشی سلامت

فصل 8: تاثیر EHR ها، کلان داده و اقدامات متاثر از شواهد

فصل 9: اقدامات چند تخصصی

فصل 10: مرور: اقتصاد و تامین هزینه های مراقبت سلامت

فصل 11: تاثیر جهانی سازی: تاثیرگذاری پرستاران بر خط مشی سلامت جهانی

فصل 12: دستورالعملی خودمانی در ارتباط با درگیر شدن در فعالیت های خط مشی