1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. علوم پایه
  4. GBS جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019
GBS جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 تیمورزاده
GBS جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 تیمورزاده تیمورزاده  

GBS جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019

کد کتاب 142981

کتاب GBS جنین شناسی پزشکی لانگمن ۲۰۱۹

تعداد صفحه
223
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید GBS جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019

دارای 10% تخفیف  

کتاب GBS جنین شناسی پزشکی لانگمن ۲۰۱۹

فصل 1 _گامتوژنز : تبدیل سلول های زایا به گامت های نر و ماده

فصل 2 _ هفته های اول تکوین : تخمک گذاری تا لانه گزینی

فصل 3-هفته دوم تکوین : دیسک زایای دولایه ای

فصل 4-هفته سوم تکوین : دیسک زایای سه لایه ای

فصل  5-هفته های سوم تا هشتم : دوره رویانی

فصل 6-لوله گوارش اولیه و حفره های بدن

فصل 7-ماه سوم تا تولد : جنین و جفت

فصل 8-ناهنجاری های مادرزادی و تشخیص قبل از تولد

فصل 9-اسکلت محوری

فصل 10 - دستگاه ماهیچه ای

فصل 11 - اندام ها

فصل 12 - دستگاه قلبی-عروقی

فصل 13 - دستگاه تنفس

فصل 14 - دستگاه گوارش

فصل 15 - دستگاه اداری-تناسلی

فصل 16 - سر و گردن

فصل 17 - دستگاه عصبی مرکزی

فصل 18 - گوش

فصل 19 - چشم

فصل 20 - دستگاه پوششی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند