1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند داوسون 2007
DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند داوسون 2007 شایان نمودار
DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند داوسون 2007 شایان نمودار شایان نمودار  

DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند داوسون 2007

کد کتاب 142980

کتاب DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند داوسون 2007

تعداد صفحه
179
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند داوسون 2007

دارای 20% تخفیف  

دارای 44 فصل و مجموعه سوالات به همراه پاسخنامه

کتاب DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طرح لبخند داوسون 2007

فصل اول : 22 سوال

فصل دوم : 6 سوال

فصل سوم : 18 سوال 

فصل چهارم : 2 سوال

فصل پنجم : 22 سوال

و ....