1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. DSQ مجموعه سوالات تفکیکی پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت
DSQ مجموعه سوالات تفکیکی پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت رویان پژوه
DSQ مجموعه سوالات تفکیکی پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت رویان پژوه رویان پژوه  

DSQ مجموعه سوالات تفکیکی پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت

کد کتاب 142906

کتاب DSQ مجموعه سوالات تفکیکی پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت لینده

تعداد صفحه
616
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید DSQ مجموعه سوالات تفکیکی پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت

دارای 10% تخفیف  

DSQ مجموعه سوالات تفکیکی پریودنتولوژی بالینی و دندانپزشکی ایمپلنت

فصل  1 - آناتومی بافتهای پریودنتال
فصل  2 - استخوان به عنوان یک ارگان زنده
فصل  3 - ریج بیدندانی
فصل  4 - مخاط اطراف دندانها و ایمپلنتها
فصل  5 - استئواینتگریشن
فصل  6 - از عملکرد لامسه پریودنتال تا ادراک استخوانی اطراف ایمپلنت
فصل  7 - اپیدمیولوژی بیماریهای پریودنتال
فصل 8 - بیوفیلم دندانی
فصل  9 - کلکلوس دندانی
فصل  10 - عفونتهای پریودنتال
فصل 11 - عفونت پری - ایمپلنت
فصل 12 - پاتوژنز ژنژیویت
فصل 13 - پاتوژنز پریودنتیت
فصل 14 - عوامل تغییر دهنده
فصل 15 - استعداد ژنتیکی به بیماری پریودنتال
فصل 16 - ترامای اکلوژن، بافتهای پریودنتال
فصل 17 - ترومای اکلوژن، بافتهای پری- ایمپلنت

و ....