1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. دندانپزشکی نوین ایمپلنت میش جلد دوم MISCH 2021
دندانپزشکی نوین ایمپلنت میش جلد دوم MISCH 2021 رویان پژوه
دندانپزشکی نوین ایمپلنت میش جلد دوم MISCH 2021 رویان پژوه رویان پژوه  

دندانپزشکی نوین ایمپلنت میش جلد دوم MISCH 2021

کد کتاب 142902

کتاب دندانپزشکی نوین ایمپلنت میش جلد دوم MISCH 2021

تعداد صفحه
736
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید دندانپزشکی نوین ایمپلنت میش جلد دوم MISCH 2021

دارای 3% تخفیف  

کتاب دندانپزشکی نوین ایمپلنت میش جلد دوم MISCH 2021

بخش  6 - جراحی ایمپلنت
فصل 26 - اصول اولیه تکنیکهای جراحی و وسایل
فصل 27 - پروتکل جراحی قراردهی ایمپلنت
فصل 28 - موقعیت ایدهآل ایمپلنت
فصل 29 - جایگذاری ایمپلنت درقدام ماگزیلا
فصل 30 - مفهوم آناتومی مندیبل برای جراحی ایمپلنت دندانی 
فصل 31 - پیچیدگیهای ایمپلنت دندانی
فصل 32 - پروتکل قراردهی ایمپلنت بصورت imadiat
فصل 33 - بارگذاری فوری در ایمپلنتهای دندانی


بخش 7 - بازسازی بافت نرم و سخت 
فصل 34 - کشیدن بدون ترومای دندان و گرفت ساکت 
فصل 35 - مواد جایگزین استخوان و غشاها
فصل 36 - گرفت با استفاده از ذرات پیوندی و غشا
فصل 37 - آناتومی سینوس ماگزیلا، پاتولوژی و جراحی گرفت 
فصل 38 - پیوند استخوان داخل دهانی اتوژن
فصل 39 - پیوند به روش خارج دهانی برای بازسازی با ایمپلنت
فصل 40 - کاربرد بوتاکس و فیلرهای پوستی در ایمپلنتولوژی


بخش 8 - مراقبت ایمپلنتهای دندانی
فصل 41 - تشخیص، طبقه بندی و درمان پری ایمپلنتیت و پری موکوزیت
فصل 42 - نگهداری ایمپلنت: موفقیت طولانی مدت ایمپلنت

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند