1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. رویکرد الگوریتمی در تشخیص بیمار‌های بافت نرم و سخت دهان
رویکرد الگوریتمی در تشخیص بیمار‌های بافت نرم و سخت دهان رویان پژوه

رویکرد الگوریتمی در تشخیص بیمار‌های بافت نرم و سخت دهان

کد کتاب 142900

کتاب رویکرد الگوریتمی در تشخیص بیمار‌های بافت نرم و سخت دهان


خرید رویکرد الگوریتمی در تشخیص بیمار‌های بافت نرم و سخت دهان

دارای 3% تخفیف  

کتاب رویکرد الگوریتمی در تشخیص بیمار‌های بافت نرم و سخت دهان