1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. ارتوپدی
  4. کارگاه اورتوپدی
کارگاه اورتوپدی رویان پژوه
کارگاه اورتوپدی رویان پژوه رویان پژوه  

کارگاه اورتوپدی

کد کتاب 142890

کتاب کارگاه اورتوپدی

تعداد صفحه
216
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
-
نوبت چاپ

خرید کارگاه اورتوپدی

دارای 10% تخفیف  

کتاب کارگاه اورتوپدی

کتاب کارگاه اورتوپدی

فصل 1- سیستم استخوانی 

فصل 2- انواع شکستگی 

 فصل 3- تخت عمل 

فصل 4 - آماده سازی بیمار

فصل 5- فیکسیشن

فصل 6 - انوع پیچ

فصل 7 - پلیت 

فصل 8 - پلاک گذاری 

فصل 9 - کونچر گذاری 

فصل 10 - اندام فوقانی( دست ها)

فصل 11 - لگن خاصره 

فصل 12 - اندام تحتانی  

فصل 13 - خارج سازی