1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی متابولیسم و اندوکرین کبد،صفرا،دیابت و اندوکرین
برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی متابولیسم و اندوکرین کبد،صفرا،دیابت و اندوکرین جامعه نگر
برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی متابولیسم و اندوکرین کبد،صفرا،دیابت و اندوکرین جامعه نگر جامعه نگر  

برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی متابولیسم و اندوکرین کبد،صفرا،دیابت و اندوکرین

کد کتاب 100428

برونر سودارث داخلی جراحی جلد11 متابولیسم و اندوکرین کبد،صفرا،دیابت و اندوکرین

تعداد صفحه
268
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی متابولیسم و اندوکرین کبد،صفرا،دیابت و اندوکرین

دارای 10% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند