1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد3 مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار
برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد3 مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار جامعه نگر
برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد3 مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار جامعه نگر جامعه نگر  

برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد3 مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار

کد کتاب 100421

برونر سودارث داخلی جراحی جلد3 مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار

تعداد صفحه
280
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید برونر و سودارث 2018 پرستاری داخلی و جراحی جلد3 مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار

دارای 10% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند