1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. تحلیل مفاهیم و نظریه های پرستاری
تحلیل مفاهیم و نظریه های پرستاری حیدری
تحلیل مفاهیم و نظریه های پرستاری حیدری حیدری  

تحلیل مفاهیم و نظریه های پرستاری

کد کتاب 100417

کتاب تحلیل مفاهیم و نظریه های پرستاری

به همراه ارائه مدل قلب سلیم

تعداد صفحه
426
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تحلیل مفاهیم و نظریه های پرستاری

دارای 20% تخفیف  

کتاب تحلیل مفاهیم و نظریه های پرستاری

سیر تحول در پرستاری مدرن

 1. آشنایی با تئوری های کاربردی
 2. ضرورت تحلیل مدل های مراقبت پرستاری
 3. طیف اندیشه در پرستاری
 4. پیش فرض های پرتاری مدرن
 5. روش های تولید علم
 6. روش های نقدو بررسی نظریه های پرستاری
 7. نقد مفاهیم متا پارادایمیک مدل های پرستاری
 8. مفهوم روح ملکوتی
 9. شرح مدل مراقبت پرستاری قلب سلیم
 10. مفاهیم برخاسته از مدل قلب سلیم
 11. فهرست منابع

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند