1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. مرجع کالبد شناسی انسان
مرجع کالبد شناسی انسان علوی
مرجع کالبد شناسی انسان علوی علوی  

مرجع کالبد شناسی انسان

کد کتاب 104163

مرجع کالبد شناسی انسان

تعداد صفحه
800
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرجع کالبد شناسی انسان

مرجع کالبد شناسی انسان

محمد بربرستانی

فصل 1 : مقدمات آناتومی 

کالبد شناسی ( تشریح )

 

 فصل 2 : استخوان شناسی 

کلیات 

جمجه

استخوان اندام های فوقانی

استخوان های اندام های تحتانی 

استخوان ران 

استخوان درشت نی 

استخوان بندی پا 

 

فصل 3 : مفاصل

کلیات general aspects 

 

فصل 4 : سر وگردن

کلیات 

عضلات س و گردن

شریان های سر و گردن

ورید های سر و گردن

اصاب س و گردن

مثلث های سر و گردن

 

فصل 5 : تنه

پوست و فشیاهای جداره ی توراکس

عضلات تنه

شریان های تنه

اعصاب تنه

 

فصل 6 : احشاء

توراکس 

 

فصل 7 : دستگاه غدد درون ریز

کلیات

 

فصل 8 : اندام ها

اندام بالایی

اندام های پایینی 

 

فصل 9 : دستگاه عصبی

تقسیمات سیستم عصبی

نخاع 

ساقه  ی مغز

تشکیبلات مشبک

مخچه

تالاموس 

مخ

سیستم بطنی

راه های عصبی

خون گیری نخاع و مغز

سیستم عصبی خودمختار

 

فصل 10 : دستگاه لنفاوی

کلیات

 

فصل 11 : پستان

پستان

 

فصل 12 : آناتومی رادیولوژیک

آناتومی رادیولوژیک

 

فصل 13 : آناتومی سطحی

مقدمه

گردن 

قفسه ی سینه

پرینه 

پشت

اندام فوقانی

دست

اندام تحتانی 

زانو

ساق و مچ پا

پا

 

 

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند