1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار
روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار اندیشه رفیع
روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

کد کتاب 100416

کتاب روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

تعداد صفحه
188
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

دارای 25% تخفیف  

کتاب روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

 این کتاب بر اساس سرفصل درس روان شناسی عمومی و اجتماعی رشته ی پرستاری تالیف شده است اما برای سایر دانشجویان گروه پزشکی مانند مامایی، اتاق عمل، بهداشت و حتی پزشکی قابل استفاده است. مولف این اثر کارشناس ارشد روان پرستاری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است.

کتاب روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

بخش1:  روان شناسی عمومی
فصل1:ماهیت روانشناسی
فصل2:اساس زیست شناختی رفتار
فصل3:تفاوت های فردی
فصل4:احساس و ادراک
فصل5:یادگیری
فصل6:حافظه
فصل7:تفکر
فصل8:هوش
فصل9:انگیزش
فصل10:هیجان ها
فصل11:شخصیت
فصل12:ناکامی، تعارض و سازگاری
بخش2: روان شناسی اجتماعی
فصل13:آشنایی با روان شناسی اجتماعی
فصل14:ارتباطات انسانی
فصل15:آگاهی و خودآگاهی
فصل16:نگرش و رفتار
فصل17:فرهنگ
فصل18:خانواده
فصل19:دوست داشتن و عشق ورزی
فصل20:هنجار ها و ناهنجاری های اجتماعی
فصل21:پرخاشگری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند