1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار
روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

کد کتاب 100416

کتاب روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

فهرست مطالب

بخش 1: روانشناسی عمومی

 1. ماهیت روانشناسی
 2. اساس زیست شناسی رفتار
 3. تفاوت های فردی
 4. احساس و ادراک
 5. یادگیری
 6. حافظه
 7. تفکر
 8. هوش
 9. انگیزش
 10. هیجان ها
 11. شخصیت
 12. ناکامی

بخش 2: روانشناسی اجتماعی

 1. آشنایی با روانشناسی اجتماعی
 2. ارتباطات انسانی
 3. آگاهی و خود آگاهی
 4. انگیزش و رفتار
 5. فرهنگ
 6. خنواده
 7. دوست داشتن و عشق ورزی
 8. هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی
 9. پرخاشگری

 

تعداد صفحه
188
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

دارای 5% تخفیف  

کتاب روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار 

کتاب های مرتبط با روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند