1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. راهنمای جیبی تکنیک های رادیوگرافی
راهنمای جیبی تکنیک های رادیوگرافی حیدری
راهنمای جیبی تکنیک های رادیوگرافی حیدری حیدری  

راهنمای جیبی تکنیک های رادیوگرافی

کد کتاب 104133

کتاب راهنمای جیبی تکنیک های رادیوگرافی

تعداد صفحه
179
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای جیبی تکنیک های رادیوگرافی

دارای 25% تخفیف  

راهنمای جیبی تکنیک های رادیوگرافی Merrill s 2019

مطالب کتاب رادیولوژی جیبی ، خلاصه و چکیده ای از کتاب تکنیک های پرتو نگاری فیلیپ بالینجر می باشد که در راستای برآوردن احتیاجات علمی دانشجویان رشته رادیولوژی کاردانی و کارشناسی و بویژه داوطلبان امتحان کنکور کاردانی به کارشناسی می باشد.

کتاب راهنمای جیبی تکنیک های رادیوگرافی

انگشت دوم تا پنجم (روبرو)

انگشت دوم تا پنجم (نیمرخ)

انگشت دوم تا پنجم (ابلیک)

انگشت اول (شست) - روبرو

انگشت اول (شست) - نیمرخ

انگشت اول (شست) - ابلیک

دست - روبرو

دست - ابلیک

دست - نیمرخ

مچ دست - روبرو

مچ دست - نیمرخ

مچ دست - ابلیک

مچ دست - روبرو با چرخش به سمت النا

مچ دست

کانال کارپال - تانژانسیل

ساعد - روبرو

ساعد - نیمرخ

آرنج - روبرو

مفصل آرنج - نیمرخ

مفصل آرنج - ابلیک داخلی

مفصل آرنج - ابلیک خارجی

مفصل آرنج - روبرو با فلکسیون

بازو - روبرو

بازو - نیمرخ

ثلث فوقانی بازو و مفصل شانه - نیمرخ بروش لورنس

مفصل شانه - روبرو

مفصل شانه - روبرو ابلیک

شانه - نیمرخ

شانه - ابلیک (روش Y)

مفاصل اکرومیوکلاویکولار - روبرو

ترقوه - روبرو

ترقوه - اکسیال

استخوان کتف - روبرو

استخوان کتف - نیمرخ

...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند