1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. اورژانس
 4. کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح جهاد دانشگاهی
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی  

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح

کد کتاب 100408

کتاب کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح

تعداد صفحه
196
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح

کتاب کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح 

همچنین منابع آموزشی و کمک آموزشی استاندارد، در مستند سازی و ترویج دانش و اثر بخشی فرایند آموزش، جایگاه و نقشی انکار ناپذیر داشته و دارد.

کتاب کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح 

 1. مروری بر ساختمان و عملکرد بدن انسان
 2. تعریف کمک های اولیه، وظایف امدادگر، ارزیابی مصدوم
 3. روش های اولیه نجات زندگی یا احیاء قلبی - ریوی
 4. خفگی و اختلالات تنفس
 5. شوک و اختلالات قلبی، سنکوب، تشنح
 6. زخم، خونریزی و جراحت های خاص
 7. آسیب های اسکلتی
 8. سوختگی ها
 9. مسمومیت ها
 10. آسیب های ناشی از عوامل محیطی وسوانح بزرگ
 11. پانسمان و بانداژ
 12. تزریقات

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند