<
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. اورژانس
 4. کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی
کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی جامعه نگر
کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی جامعه نگر جامعه نگر  

کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی

کد کتاب 100407

کتاب کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی

تعداد صفحه
176
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی

دارای 10% تخفیف  

کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی

مهمترین مبحث که دانشجویان رشته های بهداشت در طول دوران تحصیلی خود می گذرانند،مبحث کمک های اولیه با توجه به گستردگی سعی شده مطالب اصلی و کاربردی جدید مورد نیازدر جهت ارتقاءکیفیت وکمک رسانی برای دانشجویان رشته های بهداشت جمع آوری گردد

کتاب کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی 

 1. اطلاعات زمینه ای
 2. اقدام در یک موقعیت اورژانسی
 3. احیای قلبی-ریوی
 4. خونریزی و شوک
 5. زخم ها
 6. پانسمان ها و بانداژها
 7. سوختگی ها
 8. صدمات سر و نخاع

کتاب های مرتبط با کمک های اولیه و احیای قلبی ریوی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند