1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. روان پرستاری بهداشت روانی 1
روان پرستاری بهداشت روانی 1 اندیشه رفیع
روان پرستاری بهداشت روانی 1 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

روان پرستاری بهداشت روانی 1

کد کتاب 100406

روان پرستاری بهداشت روانی 1

آخرین سرفصل تعیین شده جهت واحد درسی بهداشت روان از سوی شورای عای برنامه ریزی - کمیته تخصصی پرستاری

تعداد صفحه
239
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روان پرستاری بهداشت روانی 1

کتاب روان پرستاری بهداشت روانی 1

کتاب روان پرستاری بهداشت روانی 1

 1. تاریخچه روان پزشکی و روان پرستاری
 2. محیط درمانی و آشنایی با مراکز روان پزشکی
 3. رویکرد های روان شناختی (نظریه های شخصیت)
 4. بهداشت روانی
 5. انگیزه ها و نیازها
 6. انسان شناسی
 7. خودپنداره
 8. نقش مذاهب الهی در پیشگیری و درمان اختلالات روانی
 9. استرس
 10. بحران
 11. ارتباط و ارتباط درمانی
 12. علائم و نشانه ها در اختلالات روانی
 13. فرآیند پرستاری در اختلالات روانی
 14. سبب شناسی اختلالات روانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند