1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. اصول مدیریت پرستاری
اصول مدیریت پرستاری اطمینان
اصول مدیریت پرستاری اطمینان اطمینان  

اصول مدیریت پرستاری

کد کتاب 100404

کتاب اصول مدیریت پرستاری

تعداد صفحه
306
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول مدیریت پرستاری

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول مدیریت پرستاری

براساس سر فصل جدید واحد درسی اصول مدیریت خدمات پرستاری مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

کتاب اصول مدیریت پرستاری

فهرست مطالب

تعاریف، مفاهیم و مکاتب مدیریت

مدیریت خدمات پرستاری

برنامه ریزی

تصمیم گیری و حل مشکل

سازماندهی

بودجه بندی

هدایت و رهبری

کنترل

بهسازی نیروی انسانی پرستاری

مدیریت در بلا و بحران

قوانین و مقررات و کاربرد آن در خدمات پرستاری

مدیریت و رهبری در اسلام

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند