1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. پرستاری سلامت جامعه
پرستاری سلامت جامعه

پرستاری سلامت جامعه

کد کتاب 100400

کتاب درسنامه پرستاری سلامت جامعه ایلدرآبادی

براساس سر فصل دروس کارشناسی و آمادگی اشد پرستاری

سلامت جامعه / سلامت فرد و خانواده / بهداشت محیط

تعداد صفحه
475
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری سلامت جامعه

دارای 10% تخفیف  

کتاب پرستاری بهداشت جامعه 1و 2 و 3

سلامت جامعه، سلامت فرد و خانواده و بهداشت محیط

 براساس سر فصل دروس کارشناسی و آمادگی ارشد پرستاری 

 توضیح مفصل مطالب کاربردی

 پوشش حداکثری سوالات آزمون های کارشناسی ارشد

 حاوی مطالب کاربردی در کارآموزی های بهداشت

کتاب پرستاری سلامت جامعه

فصل1: تاریخچه و مفهوم بهداشت

فصل2 تعیین کنندههای سلامتی

فصل3 سازمانهای بهداشت بینالمللی

فصل4 پیشگیری

فصل5 شاخصهای بهداشتی

فصل6 اقتصاد سلامت

فصل7 شبکه بهداشتی درمانی در ایران

فصل8 جمعیت و بهداشت جامعه

فصل9 بهداشت مادر و کودک

فصل10 بهداشت مدارس

فصل11 آموزش بهداشت 

فصل12 بهداشت روانی 

فصل13 پیشگیری و کنترل بیماریها 

فصل14 مفهوم گروه (تیم) بهداشت 

فصل15 بهداشت دهان و دندان 

فصل16 ایمنسازی و واکسیناسیون 

فصل17 زیج حیاتی 

فصل18 ازدواج 

فصل19 خانواده 

فصل20 ساختار خانواده 

فصل21 مراحل زندگی خانواده 

فصل22 پرستاران بهداشت جامعه و خانواده های آسیب پذیر

فصل23 معلولیت در خانواده 

فصل24 بحران در خانواده 

فصل25 خشونت در خانواده

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند