1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. پرستاری سلامت جامعه ایلدر آبادی
پرستاری سلامت جامعه ایلدر آبادی جامعه نگر
پرستاری سلامت جامعه ایلدر آبادی جامعه نگر جامعه نگر  

پرستاری سلامت جامعه ایلدر آبادی

کد کتاب 100400

کتاب درسنامه پرستاری سلامت جامعه ایلدرآبادی

براساس سر فصل دروس کارشناسی و آمادگی اشد پرستاری

سلامت جامعه / سلامت فرد و خانواده / بهداشت محیط

تعداد صفحه
475
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پرستاری سلامت جامعه ایلدر آبادی

دارای 5% تخفیف  

کتاب پرستاری بهداشت جامعه 1و 2 و 3

سلامت جامعه، سلامت فرد و خانواده و بهداشت محیط

 براساس سر فصل دروس کارشناسی و آمادگی ارشد پرستاری 

 توضیح مفصل مطالب کاربردی

 پوشش حداکثری سوالات آزمون های کارشناسی ارشد

 حاوی مطالب کاربردی در کارآموزی های بهداشت

کتاب پرستاری سلامت جامعه

فصل1: تاریخچه و مفهوم بهداشت

فصل2 تعیین کنندههای سلامتی

فصل3 سازمانهای بهداشت بینالمللی

فصل4 پیشگیری

فصل5 شاخصهای بهداشتی

فصل6 اقتصاد سلامت

فصل7 شبکه بهداشتی درمانی در ایران

فصل8 جمعیت و بهداشت جامعه

فصل9 بهداشت مادر و کودک

فصل10 بهداشت مدارس

فصل11 آموزش بهداشت 

فصل12 بهداشت روانی 

فصل13 پیشگیری و کنترل بیماریها 

فصل14 مفهوم گروه (تیم) بهداشت 

فصل15 بهداشت دهان و دندان 

فصل16 ایمنسازی و واکسیناسیون 

فصل17 زیج حیاتی 

فصل18 ازدواج 

فصل19 خانواده 

فصل20 ساختار خانواده 

فصل21 مراحل زندگی خانواده 

فصل22 پرستاران بهداشت جامعه و خانواده های آسیب پذیر

فصل23 معلولیت در خانواده 

فصل24 بحران در خانواده 

فصل25 خشونت در خانواده

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند