1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. ژنتیک پزشکی جرد
ژنتیک پزشکی جرد اطمینان
ژنتیک پزشکی جرد اطمینان اطمینان  

ژنتیک پزشکی جرد

کد کتاب 100040

کتاب ژنتیک پزشکی جرد

تعداد صفحه
482
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ژنتیک پزشکی جرد

دارای 10% تخفیف  

کتاب ژنتیک پزشکی جرد

کتاب ژنتیک پزشکی جرد

فهرست مطالب

پیشینه و تاریخچه

اصول زیست شناسی سلولی

تنوع ژنتیکی

توراث غالب و مغلوب ائوزمی

روش های توراث وابسته به جنس و غیر معمول

سیتوژنتیک بالینی

ژنتیک بیوشیمیایی

شناسایی و نقشه کشی ژنی

ایمونوژنتیک

ژنتیک تکوینی

زنتیک سرطان

وراثت چند عاملی و بیماری های شایع

آزمون ژنتیکی و ژن درمانی

علم ژنتیک و پزشکی فردی

ژنتیک بالینی و مشاوره زنتیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند