<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی پزشکی 87 -86 تا سال 99 - 1400
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی پزشکی 87 -86 تا سال 99 - 1400 اطمینان
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی پزشکی 87 -86 تا سال 99 - 1400 اطمینان اطمینان  
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی پزشکی 87 -86 تا سال 99 - 1400 اطمینان اطمینان  

ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی پزشکی 87 -86 تا سال 99 - 1400

کد کتاب 103949

ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی پزشکی 87 -86 تا سال 99 - 1400

تعداد صفحه
416
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی پزشکی 87 -86 تا سال 99 - 1400

دارای 5% تخفیف  

کتاب (ETC) مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی پزشکی

کتاب (ETC) مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی پزشکی 97

فصل1: کلیات

فصل2: تشخیص آزمایشگاهی

فصل3: بیماری های حاصل از باکتری های شبه قارچی

فصل4: بیماری های قارچی سطحی

فصل5: بیماری های قارچی جلدی

فصل6: بیماری های قارچی زیر جلدی

فصل7: بیماری های قارچی احشایی

فصل8: ساپروفیت و آلوده کنندگان معمول در آزمایشگاه

فصل9: داروهای ضد قارچی و مکانیسم اثر آنها

فصل10: سموم قارچی و قارچ های سم زدا

فصل11: بیماری های قارچی نادر

کتاب های مرتبط با ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی پزشکی 87 -86 تا سال 99 - 1400

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند