1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها
فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها اطمینان
فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها اطمینان اطمینان  

فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها

کد کتاب 103912

کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها

تعداد صفحه
373
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها

دارای 10% تخفیف  

کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها

امروزه پزشکی هسته ای جایگاه بی دلیلی در سیستم تشخیصی و درمانی در سراسر دنیا پیدا کرده است . در راستای دستیابی به اطلاعات ارزشمند حاصل از این شاخه پزشکی ،پیچیدگی های متعددی در فرایندهای بالینی ، رادیو شیمیای و فیزیکی وجود دارد و نقش تخصصی هرکدام و تاثیرات آنها بر هم در پیشرفت و شکل گیری این دانش قابل چشم پوشی نیست.

کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها

کتاب فیزیک و رادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها

فهرست مطالب

ساختار ماده

واپاشی رادیو اکتیو

سینتیک واپاشی رادیواکتیو

آمار شمارش پرتو

تولید رادیونوکلوییدها

برهم کنش پرتو با ماده

آشکارسازهای گازی

آشکارسازهای سوسوزن و نیمه هادی

دوربین گاما

پارامترهای عملکرد دوربین های گاما

کامپیوترهای دیجیتال در پزشکی هسته ای

توموگرافی کامپیوتری گسیل تک فوتونی

توموگرافی گسیل پوزیترون

دزیمتری تابش داخلی

زیست شناسی پرتویی

حفاظت پرتویی و آیین نامه ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند