1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ
مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ اطمینان
مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ اطمینان اطمینان  

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

کد کتاب 103698

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

تعداد صفحه
471
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

دارای 10% تخفیف  

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

ویرایش سوم 2012 جلد دوم

کتاب مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

کتاب مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 2 بوشبرگ

بخش سوم : پزشکی هسته ای

فصل 15 : پرتوزایی (رادیواکتیویته) و تبدیل های هسته ای

فصل 16 : تولید رادیونوکلئوتید، پرتو داروها و دزیمتری داخلی

فصل 17 : اندازه گیری و آشکارسازی تابش

فصل 18 : تصویربرداری هسته ای-دوربین سوسوزن

فصل 19 : تصویربرداری هسته ای-برش نگاری گسیل

بخش چهارم : حفاظت و زیست شناسی پرتویی

فصل 20 : زیست شناسی پرتویی

فصل 21 : حفاظت پرتویی

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند