1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. سوالات تالیفی روانشناسی رشد (تاس)
سوالات تالیفی روانشناسی رشد (تاس) علمی سنا
سوالات تالیفی روانشناسی رشد (تاس) علمی سنا علمی سنا  

سوالات تالیفی روانشناسی رشد (تاس)

کد کتاب 103666

سوالات تالیفی روانشناسی رشد (تاس)

خرید تاس روانشناسی رشد

سوالات تالیفی ویژه آزمون کارشناسی ارشد

تعداد صفحه
310
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید سوالات تالیفی روانشناسی رشد (تاس)

دارای 10% تخفیف  

کتاب سوالات تالیفی روانشناسی رشد (تاس)

تست آموز سنا (تاس)

سوالات تالیفی ویژه آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی رشد

کتاب سوالات تالیفی روانشناسی رشد (تاس)

فصل یکم: نظریه و راهبردهای پژوهشی

فصل دوم: مبانی زیستی و محیطی

فصل سوم: رشد پیش از تولد، تولد، نوزاد

فصل چهارم: رشد جسمانی در نوباوگی و نوپایی

فصل پنجم: رشد شناختی در نوباوگی و نوپایی

فصل ششم: رشد هیجانی و اجتماعی در نوباوگی و نوپایی

فصل هفتم: رشد جسمانی و شناختی در اوایل کودکی

فصل هشتم: رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی

فصل نهم: رشد جسمانی و شناختی در اواسط کودکی

فصل دهم: رشد هیجانی و اجتماعی در اواسط کودکی

فصل یازدهم: رشد جسمانی و شناختی در نوجوانی

فصل دوزادهم: رشد هیجانی و اجتماعی در نوجوانی

فصل سیزدهم: رشد جسمانی و شناختی در اوایل بزرگسالی

فصل چهاردهم: رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل بزرگسالی

فصل پانزدهم: رشد جسمانی و شناختی در میانسالی

فصل شانزدهم: رشد هیجانی و اجتماعی در میانسالی

فصل هفدهم: رشد جسمانی و شناختی در اواخر بزرگسالی یا پیری

فصل هجدهم: رشد هیجانی و اجتماعی در اواخر بزرگسالی

فصل نوزدهم: مرگ، مردن و داغدیدگی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند