1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. سوالات تالیفی سنجش روانی مارنات (تاس)
سوالات تالیفی سنجش روانی مارنات (تاس) علمی سنا
سوالات تالیفی سنجش روانی مارنات (تاس) علمی سنا علمی سنا  

سوالات تالیفی سنجش روانی مارنات (تاس)

کد کتاب 103665

کتاب سوالات تالیفی سنجش روانی مارنات

تعداد صفحه
664
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید سوالات تالیفی سنجش روانی مارنات (تاس)

دارای 5% تخفیف  

کتاب سوالات تالیفی سنجش روانی مارنات

تست آموز سنا (تاس)

سوالات تالیفی ویژه آزمون کارشناسی ارشد سنجش روانی مارنات

کتاب سوالات تالیفی سنجش روانی مارنات (تاس)

فصل یکم: مقدمه

فصل دوم: بافت سنجش بالینی

فصل سوم: مصاحبه‌ی سنجشی

فصل چهارم: سنجش رفتار ی

فصل پنجم: هوش

فصل ششم: مقیاس‌های حافظه‌ی وکسلر

فصل هفتم:  پرسش‌نامه‌ی مینه‌سوتا

فصل هشتم:  پرسش‌نامه‌ی میلون

فصل نهم: پرسش‌نامه‌ی کالیفرنیا

فصل دهم:  آزمون رورشاخ

فصل یازدهم:  آزمون اندریافت موضوع

فصل دوازدهم: نقاشی‌های فرافکن

فصل سیزدهم:  ابزارهای کوتاه برنامه‌ریزی درمان

فصل چهاردهم:  نوروپسیکولوژی

فصل پانزدهم:  سنجش روانی

فصل شانزدهم: گزارش روان‌شناختی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند