1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. صفر تا صد باکتری شناسی
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  
صفر تا صد باکتری شناسی علمی سنا علمی سنا  

صفر تا صد باکتری شناسی

کد کتاب 103663

کتاب صفر تا صد باکتری شناسی

تعداد صفحه
384
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید صفر تا صد باکتری شناسی

دارای 15% تخفیف  

کتاب صفر تا صد باکتری شناسی
بر اساس آخرین سرفصل وزارت بهداشت

کتاب صفر تا صد باکتری شناسی

فصل 1: کلیات و تارخچه علم میکروب شناسی

فصل 2: ساختمان سلول

فصل 3: طبقه بندی میکرو ارگانیسم ها

فصل 4: رشد، بقاء و مرگ میکرو ارگانیسم ها

فصل 5: اصول کلی تشخیص آزمایشگاهی

فصل 6: متابولیسم میکروبی

فصل 7: ژنتیک میکروبی

فصل 8: بیماریزایی عفونت‌های باکتریایی

فصل 9: میکروبیوتای طبیعی بدن انسان

فصل 10: شیمی درمانی ضد‌میکروبی

فصل 11: باسیلوس

فصل 12: کلستریدیوم‌ها

فصل 13: باسیل‌های گرم مثبت غیر اسپوردار

فصل 14: اکتینومایست‌ها

فصل 15: استافیلوکوک‌ها

فصل 16: استرپتوکوک و انتروکوک

فصل 17: انترو باکتریاسه

فصل 18: سودوموناس و باکتری‌های وابسته

فصل 19: ویبریو و باکتری‌های وابسته

فصل 20: کمپیلو باکتر و هلیکوباکتر

فصل 21: هموفیلوس و باکتری‌های وابسته

فصل 22: بوردتلا

فصل 23: بروسلا

فصل 24: فرانسیسلا

فصل 25: یرسینیا

فصل 26: نایسریا و باکتری‌های مشابه

فصل 27: عفونت‌های ایجاد شده توسط بی‌هوازی‌ها

فصل 28: لژیونلا

فصل 29: بارتونلاها و ارگانیسم‌های مشابه

فصل 30: میکو باکتریوم‌ها

فصل 31: اسپیروکت‌ها

فصل 32: میکرو پلاسماها

فصل 33: ریکتزیاها

فصل 34: کلامیدیا

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند