1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. صفر تا صد باکتری شناسی

صفر تا صد باکتری شناسی

کد کتاب 103663

کتاب صفر تا صد باکتری شناسی

تعداد صفحه
384
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید صفر تا صد باکتری شناسی

دارای 5% تخفیف  

کتاب صفر تا صد باکتری شناسی
بر اساس آخرین سرفصل وزارت بهداشت

کتاب صفر تا صد باکتری شناسی

کلیات و تارخچه علم میکروب شناسی

ساختمان سلول

طبقه بندی میکرو ارگانیسم ها

رشد، بقاء و مرگ میکرو ارگانیسم ها

اصول کلی تشخیص آزمایشگاهی

متابولیسم میکروبی

ژنتیک میکروبی

بیماریزایی عفونت‌های باکتریایی

میکروبیوتای طبیعی بدن انسان

شیمی درمانی ضد‌میکروبی

باسیلوس

کلستریدیوم‌ها

باسیل‌های گرم مثبت غیر اسپوردار

اکتینومایست‌ها

و ...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند