1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. صفر تا صد روان پرستاری

صفر تا صد روان پرستاری

کد کتاب 103662

صفر تا صد روان پرستاری

تعداد صفحه
376
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید صفر تا صد روان پرستاری

دارای 5% تخفیف  

کتاب صفر تا صد روان پرستاری
بر اساس آخرین سرفصل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کتاب صفر تا صد روان پرستاری

 1. تاریخچه روان پزشکی و روان پرستاری
 2. بهداشت روان
 3. روان پرستاری
 4. محیط درمانی و آشنایی با مراکز روان پزشکی
 5. رویکردهای روا شناختی {نظری ههای شخصیت}
 6. انسان و توانایی های او
 7. انگیزه و نیاز
 8. مفهوم خود {خودپنداره}
 9. استرس
 10. بحران
 11. ارتباط و ارتباط درمانی
 12. علامت شناسی در اختلالات روانی
 13. فرایند پرستاری در اختلالات روانی
 14. عوامل موثر در اختلالات روانی
 15. نقش مذاهب الهی در پیشگیری از اختلالات روانی
 16. طبقه بندی در اختلالات روانی
 17. اختلالات سایکوتیک
 18. اختلالات اضطرابی
 19. اختلالات خلقی
 20. اختلالات شخصیت
 21. درمان ها در روان پزشکی
 22. اختلالات روان تنی
 23. اختلالات انطباقی و کنترل تکانه
 24. اختلالات شبه جسمی، ساختگی و تمارض
 25. اختلالات شناختی
 26. اختلالات تجزیه ای
 27. اختلالات مرتبط با مواد
 28. اختلالات جنسی
 29. اختلالات خوردن
 30. فوریت های روان پزشکی

کتاب های مرتبط با صفر تا صد روان پرستاری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند