1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم رنگی
بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم رنگی گلبان
بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم رنگی گلبان گلبان  

بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم رنگی

کد کتاب 103610

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم تمام رنگی

ویراست بیست و پنجم

ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی با همکاری روشنک قطبی

ویرایش دکتر شهرزاد انصاری

با نظارت دکتر ملک منصور اقصی

تعداد صفحه
472
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم رنگی

دارای 15% تخفیف  

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم تمام رنگی

کتاب بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد دوم تمام رنگی

بخش7: لیبر

  فصل21:فیزیولوژی لیبر

  فصل22:لیبر طبیعی

  فصل23:لیبر غیر طبیعی

  فصل24:بررسی هنگام زایمان

  فصل25:آنالژزری و بی هوشی در زایمان

  فصل26:القا و تقویب لیبر

بخش8: زایمان

  فصل27:زایمان واژینال

  فصل28:زایمان بریچ

  فصل29:زایمان واژینال ابزاری

  فصل30:زایمان سزارین و هپسترکتومنی هنگام زایمان

  فصل31:زایمان سزارین قبلی

بخش9: نوزاد

  فصل32:نوزاد

  فصل33:بیماریها و آسیبهای نوزادان ترم

  فصل34:نوزاد پره ترم

  فصل35:مرده زدایی

بخش10: دوره نفاس

  فصل36:دوره نفاس

  فصل37:عوارض نفاسی

  فصل38:جلوگیری از حاملگی

  فصل39:عقیم سازی

بخش11: عوارض زایمانی (مامایی)

  فصل40:اختلالات هیپرتانسیو

  فصل41:خونریزیهای زایمانی (مامایی)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند