1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
 5. آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS
آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS حیدری
آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS حیدری حیدری  

آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS

کد کتاب 103605
تعداد صفحه
634
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS

دارای 20% تخفیف  

کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS

در علم جدید، پزشکی، مبتنی بر شواهد می باشد و برای داشتن شواهد قابل استناد به عنوان مثال تجربیات فردی می بایست علاوه بر آشنایی با یکی از نرم افزارهای ذخیره اطلاعاتف به علم روز آمار و تفسیر نتایج نیز آشنا باشیم.

کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS

 1. کلیاتی در بازه نرم افزارSPSS
 2. مدیریت فایلها و داده ها در نرم افزار SPSS
 3. آنالیز توصیفی
 4. آنالیز تحلیلی دو متغیره
 5. آنالیز چند متغیره
 6. آنالیز های تخصصی خاص
 7. رسم نومدار در نرم افزارSPSS

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند