1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
  5. کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS

کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS

کد کتاب 104995
آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS
349,000
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب آنالیز آماری در پژوهش های علوم پزشکی با استفاده از SPSS

5
349,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط