1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت
آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت انتشارات حیدری

آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

کد کتاب 100359

کتاب آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

تعداد صفحه
159
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

دارای 10% تخفیف  

کتاب آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

فهرست

فصل اول 

تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق

بیان مسئله

مرور و بازنگری منابع و اطلاعات موجود

فصل دوم

اهداف پژوهش

واژگان تحقیق

محدویت های پژوهش

چارچوب پنداشتی و چارچوب نظری پژوهشی

فصل سوم

متغییر و انواع آنها

فرضیه

پیش فرض یا گمانه

فصل چهارم

جامعه، نمونه، محیط پژوهش

نمونه گیری و انواع آن

فصل پنجم

روشها و ابزار گردآوری اطلاعات

خصوصیات ابزار گردآوری

فصل ششم

مطالعات مشاهده ای

مطالعات مداخله ای

فصل هفتم

انواع روشهای آماری

آمار تحلیلی

فصل هشتم

اصول اخلاقی در پژوهش

کتاب های مرتبط با آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند