<
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. کارآموزی پرستاری سلامت بزرگسالان جلد 2 (قلب و عروق، تنفس، مغز و اعصاب)
کارآموزی پرستاری سلامت بزرگسالان جلد 2 (قلب و عروق، تنفس، مغز و اعصاب) علمی سنا
کارآموزی پرستاری سلامت بزرگسالان جلد 2 (قلب و عروق، تنفس، مغز و اعصاب) علمی سنا علمی سنا  

کارآموزی پرستاری سلامت بزرگسالان جلد 2 (قلب و عروق، تنفس، مغز و اعصاب)

کد کتاب 103588

کتاب کارآموزی پرستاری سلامت بزرگسالان جلد 2 (قلب و عروق، تنفس، مغز و اعصاب)

قابل استفاده برای پرستاران بالین و دانشجویان

تعداد صفحه
352
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید کارآموزی پرستاری سلامت بزرگسالان جلد 2 (قلب و عروق، تنفس، مغز و اعصاب)

دارای 5% تخفیف  

کتاب کارآموزی پرستاری سلامت بزرگسالان جلد 2 (قلب و عروق، تنفس، مغز و اعصاب)

بخش 1: قلب و عروق

 •  آناتومی قلب
 •  فیزیولوژی قلب
 •  بررسی قلب و عروق
 •  سیستم عروق
 •  اختلالات قلبی عروقی
 •  اختلالات دریچه‌ای
 •  داروهای پرکاربرد در اختلالات قلبی و عروقی
 •  منـابـع بخش قلب و عروق

بخش 2: تنفس

 • دستگاه تنفس
 •  تاریخچه ی سلامتی
 •  تاریخچه ی پرستاری
 •  ارزشیابی تشخیصی
 •  روش ها و وسایل مراقبت تنفسی
 •  منـابـع بخش تنفس

بخش 3: مغز و اعصاب

 •  آناتومی اعصاب
 • مروری اجمالی بر آناتومی، فیزیولوژی و بررسی اعصاب
 •  اختلالات اعصاب جمجمه ای
 •  منـابـع بخش مغز و اعصاب

کتاب های مرتبط با کارآموزی پرستاری سلامت بزرگسالان جلد 2 (قلب و عروق، تنفس، مغز و اعصاب)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند