1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. دستوروالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد فرایند پرستاری
دستوروالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد فرایند پرستاری حیدری
دستوروالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد فرایند پرستاری حیدری حیدری  

دستوروالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد فرایند پرستاری

کد کتاب 100346

کتاب دستوروالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد فرایند پرستاری

تعداد صفحه
432
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید دستوروالعمل های مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد فرایند پرستاری

دارای 10% تخفیف