1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترای وزارت بهداشت آموزش بهداشت از سال  88_89 تا 1399_1400
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترای وزارت بهداشت آموزش بهداشت از سال  88_89 تا 1399_1400 کتابخانه فرهنگ
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترای وزارت بهداشت آموزش بهداشت از سال  88_89 تا 1399_1400 کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترای وزارت بهداشت آموزش بهداشت از سال  88_89 تا 1399_1400

کد کتاب 103436

کتاب مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترای وزارت بهداشت آموزش بهداشت از سال  88_89 تا 1399_1400

تعداد صفحه
571
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترای وزارت بهداشت آموزش بهداشت از سال  88_89 تا 1399_1400

دارای 10% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد و دکترای وزارت بهداشت آموزش بهداشت از سال 74-73 تا 87-85

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند