1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. تکنیک اتاق عمل بری و کهن جلد 1
تکنیک اتاق عمل بری و کهن جلد 1 جامعه نگر

تکنیک اتاق عمل بری و کهن جلد 1

کد کتاب 100340

کتاب تکنیک اتاق عمل (اصول کار در اتاق عمل) بری و کهن جلد 1

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک اتاق عمل بری و کهن جلد 1

دارای 10% تخفیف  
ارسال رایگان

کتاب تکنیک اتاق عمل (اصول کار در اتاق عمل) بری و کهن جلد 1

بخش اول : مبانی تئوری و عملی

بخش دوم : تیم مراقبت از بیمار در حوزه جراحی

بخش سوم : بیمار به عنوان یک فرد ویژه

بخش چهارم : محیط حوزه جراحی

بخش پنجم : تکنیک های آسپتیک و استریل جراحی

بخش ششم : ابزار و تجهیزات جراحی

بخش هفتم : مراقبت از بیمار قبل از جراحی

بخش هشتم : فارماکولوژی و بیهوشی

بخش نهم : مراقبت بیمار حین جراحی

بخش دهم : مدیریت موضع جراحی

بخش یازدهم: مراقبت از بیمار در مرحله بیهوشی و بعد از جراحی

کتاب های مرتبط با تکنیک اتاق عمل بری و کهن جلد 1

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند