[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری
 2. علوم پایه
 3. ژنتیک
 4. مروری جامع بر مهندسی ژنتیک

مروری جامع بر مهندسی ژنتیک

کد کتاب 104858

کتاب مروری جامع بر مهندسی ژنتیک

 

فهرست مطالب

 1. مقدمه
 2. تکنیک های پایه
 3. برش و اتصال ملکول DNA
 4. اسا زیستی وکتورهای پلاسمیدی و فاژمیدی
 5. کاسمید،پلاسمید و سایر ناقل های پیشرفته
 6. راه کارهای کلونینگ ژن
 7. توالی یابی ژن ها و قطعات کوتاه DNA
 8. تغییر ژن ها: القای موتاسیون هدفمندو مهندسی پروتئین
 9. بیوانفورماتیک
 10. فرآیند کلونینگ در میزبان های باکتریای جز E.Coli
 11. کلونینگ در Saccharomyces cervisiae و دیگر قارچ ها
 12. انتقال ژن به سلول های حیاتی
 13. دستورزی ژنتیک در حیوانات
 14. انتقال ژن به گیاه
 15. فناوری های پیشرفته تراریخت سازی
 16. سازماندهی و ساختمان ژنوم
 17. نقشه برداری و توالی یابی ژنوم
 18. ژنومیک مقایسه ای
 19. جهش زایی و تداخل در مقیاس بالا
 20. آنالیز ترانسکریپتوم
 21. پروتئومیکس 1،بررسی های بیانی و شناسایی پروتئین ها
 22. پروتئومیکس 2،بررسی ساختار پروتئین ها
 23. پروتئومیکس 3،میانکنش های پروتئینی
 24. متابولومیکس و شبکه های سراسری بیوشیمیایی
 25. کاربردهای ژنومیکس: درک مبانی ناهنجاری پلی ژنتیک و شناسایی لوکوس های مربوط به صفات کمی
 26. کاربرد فناوری DNA نوترکیب
730,000 ریال693,500 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید مروری جامع بر مهندسی ژنتیک

5
دارای 5% تخفیف انتشارات برای فردا   730,000
0 ريال
0 ريال

کتاب های مرتبط با مروری جامع بر مهندسی ژنتیک

ژنتیک