1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. اپیدمیولوژی
  5. (ماطراحان) اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران
(ماطراحان) اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران گروه تالیفی دکتر خلیلی
(ماطراحان) اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

(ماطراحان) اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

کد کتاب 103331

کتاب (ما طراحان) اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

تعداد صفحه
313
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید (ماطراحان) اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

دارای 5% تخفیف  

کتاب (ما طراحان) اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران

بخش اول : بیماری های واگیر

بخش دوم : بیماری های غیرواگیر

بخش سوم : سرطان ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند