1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. CDR چکیده مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ 2016
CDR چکیده مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ 2016 شایان نمودار

CDR چکیده مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ 2016

کد کتاب 103325

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ 2016

به کوشش: دکتر داود جمشیدی و دکتر سیده کوثر اشرفی

تعداد صفحه
360
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید CDR چکیده مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ 2016

دارای 3% تخفیف  

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ 2016

کتاب CDR چکیده مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ 2016

فصل 1: علم و هنر تشخیص 

فصل 2: تفسیر رادیوگرافیک 

فصل 3: کنترل درد 

فصل 4: مورفولوژی دندان,ایزولاسیون و حفره دسترسی 

فصل 5: پاکسازی و شکل دهی سیستم کانال ریشه 

فصل 6: پر کردن سیستم کانال پاکسازی و شکل دهی شده 

فصل 7: درمان مجدد یر جراحی 

فصل 8: جراحی پری رادیکولر 

فصل 9: Regenerative Endodontics 

فصل 10:  ارزیابی نتایج درمان 

فصل 11: ساختار و عملکرد مجموعه عاج و پالپ 

فصل 12: واکنش های پالپی نسبت به اقدامات دندانپزشکی 

فصل 13: میکروبیولوژی و درمان عفونت های اندودنتیک 

فصل 14: پاتوبیولوژی پریودنتیت اپیکال 

فصل 15: تحلیل ریشه 

فصل 16: تشخیص دندان درد های با منشا غیر دندانی 

فصل 17: درمان اورژانس های اندودنتیک 

فصل 18: درمان وقایع یاتروژنیک اندودنتیک 

فصل 19: نقش اندودنتیک پس از صدمات تروماتیک دندانی 

فصل 20: ترک ها و شکستگی ها 

فصل 21: ترمیم دندان های درمان ریشه شده 

فصل 22: vital pulp therapy 

کتاب های مرتبط با CDR چکیده مراجع دندانپزشکی مسیرهای پالپ 2016

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند