1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها)
مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها) اطمینان
مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها) اطمینان اطمینان  

مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها)

کد کتاب 103315

کتاب مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها)

تعداد صفحه
136
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها)

دارای 15% تخفیف  

کتاب مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها)

کتاب مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها)

کتاب مقدمه ای بر پروتئومیکس (اصول و کاربردها)

فهرست مطالب

تاریخچه

ارتباط پروتئومیکس با ژنومیکس و بیو انفورماتیک

روش های مطالعه پروتئین ها

پروتئومیکس تغییرات پروتئینی

پروتئومیکس بر همکنش های پروتئین

کاربردهای پروتئومیکس

تحولات پروتئومیکس در آینده

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند