1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
 5. کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials
کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials جعفری
کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials جعفری جعفری  
کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials جعفری جعفری  
کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials جعفری جعفری  
کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials جعفری جعفری  
کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials جعفری جعفری  
کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials جعفری جعفری  
کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials جعفری جعفری  
کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials جعفری جعفری  
کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials جعفری جعفری  

کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials

کد کتاب 103300

کتاب کارآزمایی بالینی های بالینی

کتاب کار آزمایی های بالینی-Clinical Trials

مولف دکتر استوارت جی پوکاک 

ترجمه:دکتر سید محمد تقی آیت الهی

تعداد صفحه
294
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کارآزمایی های بالینی-Clinical Trials

دارای 20% تخفیف  
ارسال رایگان

کتاب کارآزمائی های بالینی-Clinical Trials

افزایش روزافزون نوآوری‌های درمانی نیاز به انجام پژوهش مناسب را جهت بررسی منافع واقعی بیماران ضروری می‌سازد. به منظور دستیابی به ارزشیابی قابل اعتبار اثر درمان روی بیماران، کارآزمایی‌ بالینی تکمیلی (کنترل‌شده) تصادفی به صورت روش اصلی و مهم مورد توجه گسترده قرار گرفته است. هدف کتاب حاضر این است که اصول اساسی کارآزمایی بالینی را به صورت کاربردی توضیح دهد. در این کتاب علاوه بر تأکید ویژه بر بنیاد علمی آن از جمله مناسب‌بودن روش‌های آماری استفاده شده، حتی موضوعات اخلاقی و سازمانی نیز تا حدودی به تفصیل بحث گردیده است.

کتاب کارآزمائی های بالینی-Clinical Trials

 1.  مقدمه: بنیادکارآزمایی‌های بالینی
 2. تکامل تاریخی کارآزمایی‌های بالینی
 3. سازماندهی و برنامه‌ریزی
 4. توجیه کارآزمایی‌های تصادفی تکمیلی  
 5. روش‌های تصادفی‌سازی
 6. کورسازی و دارونماها
 7. مباحث اخلاقی
 8. کارآزمایی‌های متقاطع
 9. اندازه کارآزمایی بالینی
 10. پایش پیشرفت کارآزمایی
 11. فرم‌ها و مدیریت داده‌ها
 12. انحراف از منشور مطالعه
 13. اصول اساسی تحلیل آماری
 14. دیگر جنبه هی تحلیلی آماری
 15. انتشار و تفسیر داده‌ها 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند