1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. هوشبری
  4. اصول بیهوشی میلر 2018
اصول بیهوشی میلر 2018 ارجمند
اصول بیهوشی میلر 2018 ارجمند ارجمند  

اصول بیهوشی میلر 2018

کد کتاب 103297

کتاب اصول بیهوشی میلر 2018

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول بیهوشی میلر 2018

دارای 2% تخفیف  

خرید کتاب اصول بیهوشی میلر 2018

کتاب اصول بیهوشی میلر حاصل ترجمه سلیس و دقیق چاپ هفتم اصول پایه بیهوشی میلر می باشد. ویرایش هفتم کتاب اصول بیهوشی نقطه اوج مدیریت 33 ساله دکتر میلر در تالیف این کتاب است .

کتاب اصول بیهوشی میلر 2018

کتاب اصول بیهوشی میلر 2018

بخش1: مقدمه

فصل1: افق کاربرد رشته بیهوشی

فصل2: رویکردی به یاد گیری رشته بیهوشی

فصل3: بیهوشی و فناوری اطلاعات بهداشتی

بخش2: فارماکولوژی

فصل4: اصول پایه فارماکولوژی

فصل5: فیزیولوژی بالینی قلب و ریه

فصل6: سیستم های عصبی خودمختار

فصل7: هوشبرهای استنشاقی

فصل8: هوشبرهای داخل وریدی

فصل9: اوپیوئیدها

فصل10: بی حس کننده های موضعی

فصل11: داروهای مسدود کننده عصبی عضلانی

فصل12: سمیت عصبی داروهای بیهوشی

بخش3: آماده سازی قبل از جراحی و مدیریت حین جراحی

فصل13: ارزیابی و دارودرمانی پیش از عمل جراحی

فصل14: انتخاب روش بیهوشی

فصل15: سیستم های بیهوشی رسان

فصل16: ادار ه راه هوایی

فصل17: بیهوشی نخاعی ، اپیدورال و دمی

فصل18: بلوک های عصبی محیطی

فصل19: وضعیت دادن به بیمار و خطرات مربوطه

فصل20: پایش بیهوشی

فصل21: تعادل اسید باز و آنالیز گاز های خون

فصل22: هموستاز

فصل23: مایع درونی

فصل24: خون درمانی

بخش4: ملاحظات ویژه در بیهوشی

فصل25: بیماری های قلبی عروقی

فصل26: بیماری هایمادرزدی ثلب

فصل27: بیماری ریوی مزمن

فصل28: بیماری های کلیهف کبد و مجاری صفراوی

فصل29: بیماری های تغذیه ای و گوارشی

فصل30: بیماری های سیستم عصبی مرکزی

فصل31: بیماری های چشم و گوش، حلق و بینی

فصل32: بیهوشی برای جراحی ارتوپدی

فصل33: زایمان

فصل34: اطفال

فصل35: بیماران سالمند

فصل36: پیوند عضو

فصل37: بیهوشی برای بیماران سرپاییی

فصل38: بیهوشی برای اعمال جراحی در خارج از اتاق عمل

بخش5: دوره بهبودی

فصل39: به هوش آمدن پس از بیهوشی

فصل40: کنترل درد در حوالی عمل جراحی

بخش6: طب بیهوشی مشاوره ای

فصل41: طب مراقبت های ویژه

فصل42: بیهوشی در تروما

فصل43: بلایای طبیعی و ایجاد شده توسط انسان

فصل44: اداره درد مزمن

فصل45: احیای قلبی ریوی

فصل46: مدیریت اتاق عمل

فصل47: هشیاری تحت بیهوشی

فصل48: کیفیت و ایمنی بیمار در مراقبت بیهوشی

فصل49: مراقبت تسکینی

فصل50: طب خواب و بیهوشی

فصل51: الگوهای نوین مراقبت های بیهوشی: طب حوالی عمل جراحی، خانه جراحی حوالی عمل جراحی و سلامتن جمیعت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند