1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون فلوشیپ لاپاروسکوپی 1400
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون فلوشیپ لاپاروسکوپی 1400 ارجمند
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون فلوشیپ لاپاروسکوپی 1400 ارجمند ارجمند  
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون فلوشیپ لاپاروسکوپی 1400 ارجمند ارجمند  

مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون فلوشیپ لاپاروسکوپی 1400

کد کتاب 132775

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون فلوشیپ لاپاروسکوپی 1400

جهت استفاده داوطلبین آزمون ارتقاء ، بورد و فلوشیپ

بزودی

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون فلوشیپ لاپاروسکوپی 1400

دارای 3% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون فلوشیپ لاپاروسکوپی 1400