1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان
مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان ارجمند
مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان ارجمند ارجمند  

مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان

کد کتاب 132773

کتاب مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان

فعالیت، بازی، قصه و برگه‌هایی برای کمک به خودتنظیمی کود کان

تعداد صفحه
228
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان

دارای 3% تخفیف  

کتاب مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان