1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان
مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان ارجمند

مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان

کد کتاب 132773

کتاب مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان

فعالیت، بازی، قصه و برگه‌هایی برای کمک به خودتنظیمی کود کان

تعداد صفحه
228
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان

دارای 3% تخفیف  

کتاب مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان
 

کتاب های مرتبط با مهارت‌های مقابله‌ای خلاقانه برای کودکان