1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. روش های پیشگیری حوادث ترومبوآمبولی در بیماران داخلی و جراحی
روش های پیشگیری حوادث ترومبوآمبولی در بیماران داخلی و جراحی آرتین طب
روش های پیشگیری حوادث ترومبوآمبولی در بیماران داخلی و جراحی آرتین طب آرتین طب  

روش های پیشگیری حوادث ترومبوآمبولی در بیماران داخلی و جراحی

کد کتاب 132770

کتاب روش های پیشگیری حوادث ترومبوآمبولی در بیماران داخلی و جراحی

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید روش های پیشگیری حوادث ترومبوآمبولی در بیماران داخلی و جراحی

دارای 5% تخفیف  

روش های پیشگیری حوادث ترومبوآمبولی در بیماران داخلی و جراحی