1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 4 (خارج کردن ضایعات پوستی و مخاطی)
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 4 (خارج کردن ضایعات پوستی و مخاطی) ارجمند
مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 4 (خارج کردن ضایعات پوستی و مخاطی) ارجمند ارجمند  

مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 4 (خارج کردن ضایعات پوستی و مخاطی)

کد محصول 132747

مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 4 

خارج کردن ضایعات پوستی و مخاطی


خرید مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 4 (خارج کردن ضایعات پوستی و مخاطی)

دارای 2% تخفیف  

مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 4 (خارج کردن ضایعات پوستی و مخاطی)

همواره خلاء آموزش عمل های جراحی سرپایی در طول دورهه ی پزشکی عمومی و حتی در دوران دستیاری اگثر رشته های بالینی احساس می شود.اکثر فارغ التحصلان پزشکان عمومی یا جراحان محترم در این زمینه نیازمند کارگه های آموزشی به صورت پراکنده بوده بوده اند . به همین دلیل و نیز با توجه به تعداد زیاد اعمال جراحی سرپایی در جامعه ، نیاز آموزشی مبرمی در این زمینه وجود داشه است . مجموعه ی حاضر بر آن است تا بای اولین بار در کشور ،به روش عملی و با استفاده از فیلم های آموزشی دارای کیفیت مناسب این نیاز را پاسخ دهد .

مجموعه فیلم های آموزشی اعمال جراحی سرپایی 4 

این مجموعه اعمال جراحی سرپایی را طبق تقسیم بندی زیر آموزش می دهد:

خارج کردن توده ها و کیست های پوستی

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند